Kể từ năm 1999, Glass Egg luôn cam kết cung cấp đồ họa hàng đầu cho các nhà sản xuất/phát hành game trên toàn thế giới, bao gồm:
sản phẩm đồ họa 3D (môi trường, đồ vật, phương tiện vận chuyển, vũ khí,…) và thiết kế 2D..
Từ năm 2010 đến 2016, chúng tôi đã hợp tác thành công với 70 khách hàng trong 120 dự án.

some of our projects

portfolio