CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3D TECHNICAL TRAINEE CÓ LƯƠNG

08/18/2022

PLAY, GROW and WIN

To be a part of Virtuos means to be a creator and aim at excellence.

At Virtuos, we harness the latest technologies to make video games better and more immersive than ever before. That is why we pride ourselves on constantly pushing the boundaries of possibility since our founding in 2004.

Virtuosi are a team of experts – people who have come together to share their mutual passion for producing high-quality games. People who share the same enthusiasm for exploring new ideas and the constant drive to excel in their field. People who believe in earning success through dedication.

As a group, Virtuos has become a recognized leader in its field, has been growing faster than its peers in recent years, and is pursuing an aggressive global expansion strategy. To this end, we are seeking 3D Technical Trainees who can join our team and help pave the way toward our new goals.

Thông tin chương trình và quyền lợi cho sinh viên: 

  • Thời gian đào tạo: 4 tháng
  • Dự kiến bắt đầu vào: 2024
  • Mức lương hấp dẫn và tăng theo từng giai đoạn đào tạo.

Sau khi kết thúc (hoặc trong quá trình đào tạo), sinh viên đạt yêu cầu sẽ được Công ty đề xuất rút ngắn thời gian đào tạo và mời làm việc ngay với vị trí Junior Technical Supervisor tại Glass Egg

Đối tượng:

  • Sinh viên năm cuối (sẽ tốt nghiệp vào năm 2024 và có thể sắp xếp thời gian tham gia đào tạo 8 tiếng/ ngày, giờ hành chính) hoặc sinh viên mới tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính hoặc Công nghệ thông tin.
  • Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình C, C++, C# hoặc Python ở mức độ trung bình khá.
  • Đam mê 3D & định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực đồ họa game.
  • Có kiến thức về 3D Engine (Unreal, Unity) là một lợi thế.
  • Mong muốn tham gia đào tạo và làm việc tại Glass Egg với vị trí 3D technical support hoặc 3D technical supervisor trong tương lai.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • CV
  • Bảng điểm

Vui lòng liên hệ trực tiếp Bộ phận Tuyển dụng qua email [email protected] hoặc số điện thoại 028.3943.1389 – EXT: 319 (gặp Ms. Trang/ Ms. Lan)