ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP

05/02/2019

  • – Phát triển hơn 1000 công cụ để hỗ trợ sản xuất bằng cách cải thiện năng suất và duy trì dịch vụ chất lượng cao
  • – Kỹ thuật Render: Physically – Based Rendering, Image – based lighting, v.v.
  • – Kinh nghiệm với những ngôn ngữ lập trình như: Mel script, Max script, Python, C#, DotNet, Power Shell và thành thạo với với các game engine: Unreal, Unity và các công cụ được cung cấp bởi khách hàng