CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CAO

05/16/2019

Chúng tôi hiểu rằng bàn giao sản phẩm đúng chất lượng, đúng thời điểm thỏa thuận đòi hỏi một quá trình sản xuất và quản lý chuyên nghiệp. Để có được một quá trình như vậy, Glass Egg sở hữu:

  • Hệ thống trao đổi thông tin tiên tiến sử dụng công cụ quản lý hiệu quả:
    Quy trình trao đổi thông tin giữa các họa sĩ, trưởng bộ phận và khách hàng được hỗ trợ bởi các công cụ trung gian như: Shotgun, Perforce cùng các công cụ được thiết kế riêng cho yêu cầu nội bộ của Glass Egg.
  • Quy tắc làm việc và quản lý dự án chuyên nghiệp, hiệu quả:
    Cách thức làm việc chuẩn mực của các thành viên Glass Egg có thể được mô tả bởi 6 cụm từ sau: Đúng giờ, phù hợp ngân sách, phản hồi nhanh, trực tiếp, minh bạch, linh động.