Liên hệ

Glass Egg Digital Media

 • Tầng 17 Toà nhà REE, 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Phone: +84 28 3943 1389
  Fax: +84 28 3943 1388
 • Để gia nhập đội ngũ Glass Egg, vui lòng gửi CV và portfolio (nếu có) của bạn đến địa chỉ email::
  recruitment@glassegg.com

  Nếu có thắc mắc/ yêu cầu về lĩnh vực hợp tác/ kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
  contact@glassegg.com