Liên hệ

Tòa Nhà Ree, Lầu 17, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4,
Thành Phố Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam

Để gia nhập đội ngũ Glass Egg, vui lòng gửi CV và portfolio (nếu có) của bạn đến địa chỉ email: [email protected]

Nếu có thắc mắc/ yêu cầu về lĩnh vực hợp tác/ kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Phone:
+84 28 3943 1389