Liên hệ

Tòa Nhà Ree, Lầu 17, Số 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4,
Thành Phố Hồ Chí Minh, 700000, Việt Nam

Để gia nhập đội ngũ Glass Egg, vui lòng gửi CV và portfolio (nếu có) của bạn đến địa chỉ email: recruiment@glassegg.com

Fax:
+84 28 3943 1388

Nếu có thắc mắc/ yêu cầu về lĩnh vực hợp tác/ kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: contact@glassegg.com

Phone:
+84 28 3943 1388