HOẠ SĨ CÓ KINH NGHIỆM (MỌI CẤP BẬC)

11/25/2019

Chúng tôi LUÔN LUÔN TUYỂN các hoạ sĩ đã có kinh nghiệm làm việc để chính thức tham gia sản xuất mà không cần đào tạo nội bộ.

Các vị trí gồm có:

  1. Hoạ sĩ 3D chuyên mảng xe cộ: junior, senior và lead
  2. Hoạ sĩ 3D chuyên mảng môi trường: junior và senior
  3. Hoạ sĩ 3D chuyên mảng hard surface: junior và senior
  4. Hoạ sĩ 3D chuyên mảng nhân vật: junior và senior

Nếu bạn thấy mình phù hợp với một trong những vị trí trên thì hãy gửi portfolio đến cho recruitment@glassegg.com nhé.

Tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, bạn có thể sẽ được yêu cầu làm một bài kiểm tra kỹ năng chuyên môn.