3D TRAINEES

12/05/2019

Glass Egg tuyển dụng 3D trainees cho các lớp đào tạo nội bộ 2021.

Nếu bạn mong muốn trở thành hoạ sĩ 3D chuyên một trong các mảng sau environment, vehicle, hard surface, thì hãy gửi portfolio đến recruitment@glassegg.com để ứng tuyển.

Yêu cầu bắt buộc:

  • Sử dụng phần mềm 3Ds Max hoặc Maya ở mức độ cơ bản
  • Sử dụng thành thạo Photoshop