3D Modeling Trainees

12/30/2020

Chương trình 3D Modeling training và quyền lợi cho các trainees

  • Thời gian: tối đa 3 tháng
  • Dự kiến bắt đầu: 01/2021
  • Trợ cấp, cơ hội làm việc và thăng tiến

Đối tượng:

  • Sử dụng phần mềm 3Ds Max hoặc Maya ở mức độ cơ bản
  • Background: thiết kế đồ họa, kiến trúc, nội thất hoặc giỏi Modeling

Nếu bạn mong muốn trở thành hoạ sĩ 3D Modeller chuyên nghiệp trong tương lai, thì hãy gửi portfolio đến recruitment@glassegg.com để ứng tuyển.