Steve Reid/Senior Advisor

05/20/2019

Steve được biết đến là một trong hai nhà sáng lập và cũng là chiến lược gia của Glass Egg. Anh đảm nhận vai trò giám sát mảng tài chính và phát triển chiến lược của công ty. Steve đã làm việc tại Việt Nam và đầu tư cho nhiều dự án kinh doanh trong suốt hơn 20 năm qua.


Từng nhận bằng thạc sĩ MBA tại đại học Harvard và là cựu chuyên gia Tư Vấn Quản Lý tại McKinsey & Co., Steve đã vận dụng kiến thức sâu rộng trong việc quản lý nhiều dự án khởi nghiệp và trong chiến lược phát triển doanh vào các đường lối phát triển lâu dài dành cho Glass Egg.