Quý Nguyễn/CTO

05/20/2019

Quý tham gia Glass Egg từ năm 1996 với vị trí lập trình viên. Sau đó, anh đã đảm nhiệm chính trong các dự án lập trình cho một số game kể từ những ngày đầu thành lập: The Mission Master Math Grade 3-4-5, Frog and Toad are Friends. Với đam mê và nhiệt huyết trong mảng phát triển kỹ thuật, anh đã trở thành Giám Đốc Kỹ Thuật từ năm 2012.


Từ đó, Quý là chuyên gia kỹ thuật của Glass Egg, người chịu trách nhiệm phát triển hơn 1000 công cụ kỹ thuật, Kiểm Duyệt và Đảm Bảo Chất Lượng, đồng thời thiết lập quy trình làm việc nội bộ đối với từng dự án.