Nam Nguyen/General Manager

04/04/2022

Nam tham gia Glass Egg từ năm 1995 với vai trò xây dựng và phát triển bộ phận 3D. Anh đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Glass Egg như 3D Production Director, CTO và Head Of Art. Nam cũng là giảng viên được Autodesk chứng nhận và đã đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ 3D tài năng.

Bằng kinh nghiệm dày dặn trong ngành Game của mình, Nam đã và đang cống hiến nhiều đóng góp quan trọng cho tất cả các phòng ban tại Glass Egg.